Fundamental oppfatningserror

Fundamental oppfatningserror er et begrep som beskriver situasjonen der vi nedprioriterer sosiale og miljømessige faktorer i våre vurderinger og sitter igjen med personlige faktorer når vi forklarer andre folks oppførsel.

Vi oppfatter ting forskjellig og folk oppfatter oss forskjellig. Dette er noe lærere, politikere og sjefer merker på kroppen daglig. Lærere er et spennende eksempel da de oppfattes daglig av flere elever som igjen oppfatter flere lærere.

Hvordan vi oppfatter ting må vurderes gjennom to hovedområder:

Personlig basert oppfatning: “Han er uhøflig fordi han er ond”.
Situasjonsbasert oppfatning: “Han var uhøflig fordi han var stresset”.

I tillegg må en ta hensyn til hvor konsekvent folks oppfatningsevne er.

Er en persons oppfatning konsekvent over tid?
Ved å gå tilbake til læreren vår kan vi statuere følgende eksempel. Dersom en elev syns at læreren er dårlig, syns vedkommende det gjennom lang tid eller endrer vedkommendes oppfatning seg over tid?

Er en persons oppfatning konsekvent i forskjellige miljøer?

  • Syns eleven at alle lærerne på skolen er dårlige eller gjelder det kun for en eller et fåtall lærere?

Er en persons oppfatning konsis med andre menneskers oppfatning?

  • Er denne eleven alene om sitt synspunkt på læreren, eller deler flere elever denne oppfatningen?

Deretter gjelder det å sette sammen kombinasjonene for å vurdere hvor reelt en kan vurdere situasjonen. Dersom eleven er alene om å mislike læreren samtidig som vedkommende også misliker de andre lærerne ved skolen, da kan en ta elevens oppfatning med en klype salt. I andre tilfeller der flere elever misliker samme lærer, men samtidig har en almenn oppfattning om at de øvrige lærerne er ok, da bør en ta saken mer alvorlig og eventuelt gjøre noen grep til forbedring.

Det kan også være akutelt å nevne at folks evne til oppfatning er ulik i forskjellige deler av verden. I vesten er det vanlig med en personlig basert oppfatning og i østen er det vanlig med en situasjonsbasert oppfatning.

Legg igjen en kommentar